Modlitwy

Święty Paweł mówi: “Nieustannie się módlcie!”
(2 Tes 5,17).

Czy jednak współczesny człowiek ma czas na nieustanną modlitwę?
Na pewno nieliczni tylko są do tego zdolni. A przecież modlitwa może być niezwykle pomocna w wielu życiowych sytuacjach, nie tylko tragicznych (śmierć, ciężka choroba, uzależnienia), ale i radosnych.
Przez modlitwę człowiek zbliża się do Stwórcy.

trudy życia

Ofiarowanie się duchowi świętemu.

Boże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen.

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu.

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)

na uproszenie 7 darów Ducha Świętego

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

duch św

Modlitwa św. Augustyna

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.

Przyjdź Duchu święty

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej Miłości i Pańskiej bojaźni;
daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
w naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
mroku umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
duszy człowieczej.
Amen.

 

Litania do Ducha świętego

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi,

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,

Duchu Święty, źródło radości,

Duchu Święty, strażniku naszych sumień,

Duchu Święty obecny w nas przez Twoją łaskę,

Duchu Święty, Dawco mądrości i rozumu,

Duchu Święty, Dawco rady i męstwa,

Duchu Święty, Dawco umiejętności i pobożności,

Duchu Święty, Dawco bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Dawco wiary, nadziei i miłości,

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu święty.

Od zwątpienia w zbawcze działania łaski, wybaw nas, Duchu święty.

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,

Od braku serca wobec naszych bliźnich,

Od zatwardziałości w grzechach,

Od zaniedbania pokuty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od wiekuistego potępienia,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu święty.

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył,

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,

Abyś w nas godne dla siebie mieszkanie przygotować raczył,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, Abyś nas w Twojej łasce utwierdzić raczył,

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

 

P: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W: I odnów we mnie moc Ducha.

 

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług Swoją łaską, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego;

Amen.

 

Potężna Niebios Królowo (mały egzorcyzm)

i Pani Aniołów, Ty któraś otrzymała

od Boga posłannictwo i władzę,

by zetrzeć głowę sztana, prosimy Cię

pokornie- rozkaż hufcom anielskim, aby

ścigały sztanów, stłumiły ich zuchwałość,

a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

 

Amen.

Święci Aniołowie i Archaniołowie

brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

 

 

Dodaj komentarz

Or

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *