Orędzie z Medjugorie 2.12.2019

„Drogie dzieci! Kiedy patrzę na was, którzy kochacie mojego Syna, moje Serce napełnia się błogością. Błogosławię was matczynym błogosławieństwem. Matczynym błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy – was, którzy głosicie słowa mojego Syna, błogosławicie Jego rękami i kochacie Go tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć każdą ofiarę dla Niego. Wy podążacie za Nim, który był pierwszym pasterzem, pierwszym misjonarzem. Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, żyć i pracować dla innych – dla tych wszystkich, których kochacie w moim Synu – jest radością i pocieszeniem ziemskiego życia. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy kochają mojego Syna i którzy wzajemnie się miłują przez Niego, nie potrzeba słów. Wystarczy spojrzenie, aby słyszało się niewypowiedziane słowa i niewyrażone uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, nie liczy się już czasu. Jesteśmy z wami. Mój Syna was zna i kocha. To miłość doprowadza was do Mnie i dzięki tej miłości będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach zbawienia. Pragnę, aby wszystkie moje dzieci miały wiarę i odczuwały moją matczyną miłość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego wy, dzieci moje, tam, gdzie idziecie, promieniejcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości. Dziękuję wam”.

Znalezione obrazy dla zapytania maryja z medjugorie obraz

Ks. Adrian Józef Galbas SAC biskupem pomocniczym w Ełku

Znalezione obrazy dla zapytania ks józef adrian galbas

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Został nim ks. Adrian Józef Galbas, dotychczasowy przełożony poznańskiej prowincji pallotynów.

Krzysztof Bronk – Watykan

Ks. Galbas ma 51 lat, pochodzi z Bytomia. W 1987 roku wstąpił do pallotynów. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Ołtarzewie. W 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat z teologii pastoralnej uzyskał w 2012 roku na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Po święceniach posługiwał między innymi jako prefekt w seminarium w Ołtarzewie, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz spowiednik w tamtejszych seminariach. Od 2011 r. jest prowincjałem.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim o powierzonej mu przez Papieża misji, ks. Galbas zapewnia, że przyjmuje ją z ufnością, widząc w tym konkretny przejaw Bożej woli względem jego osoby.

„Diecezji ełckiej nie znam, jeśli to tylko z wakacji, więc wiem, że są to strony piękne. Chciałbym oddać się cały do dyspozycji biskupowi Jerzemu i wnieść wszystkie talenty, jakimi Pan Bóg mnie obdarzył, aby pomóc Kościołowi w tym pięknym zakątku Polski – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Galbas. – Jestem wychowany na Śląsku. Ostatnie 17 lat spędziłem w Wielkopolsce, a prawie 40 lat w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. To wszystko chcę teraz podarować Kościołowi w Ełku. Doświadczenie Kościoła na Śląsku, doświadczenie Kościoła wielkopolskiego, a przede wszystkim nasz pallotyński charyzmat, w którym jest tak bardzo akcentowana otwartość na każdego i potrzeba współpracy między duchownymi i świeckimi, z każdym w Kościele po to, by rosła chwała Boża i by wzrastała wiara.“