Nowy biskup pomocniczy w diecezji ełckiej

Ojciec Święty mianował księdza Dariusza Zalewskiego biskupem pomocniczym diecezji ełckiej – informuje Nuncjatura Apostolska w Warszawie.

Nuncjatura Apostolska

w Polsce

N. 8416/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

ks. Dariusza ZALEWSKIEGO, proboszcza parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Hólar.

Warszawa, 24 września 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio

Nuncjusz Apostolski

Biskup nominat urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie, święcenia przyjął 20 maja 2000 r. w Ełku z rąk Bp. Wojciecha Ziemby. W latach 2001-2008 odbył studia z teologii i wiedzy patrystycznej w Instytucie Patrystycznym Augustinianium w Rzymie uzyskując tytuł doktora. Był m.in. notariuszem i wicekanclerzem Ełckiej Kurii Diecezjalnej, ojcem duchownym, wykładowcą oraz prefektem roku propedeutycznego w Wyższym Seminarium Diecezjalnym w Ełku. Od 2016 roku pełnił posługę proboszcza Parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny. Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego recenzowanego czasopisma teologicznego „Studia Ełckie”.

Za EKAI.

Rekolekcje “Na początku” Ełk 2022

Rekolekcje “Na początku” Ełk 2022

Rekolekcje są drogą uzdrowienia wewnętrznego. Celem rekolekcji jest dotarcie do korzeni ran serca poprzez przyjrzenie się historii relacji z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami oraz powierzenie swojego bólu Jezusowi, aby w jego miejsce otrzymać łaskę uzdrowienia. Więcej o rekolekcjach przeczytasz TUTAJ.

Program rekolekcji realizowany jest podczas pięciu sobót:
  • 8 października 2022
  • 22 października 2022
  • 5 listopada 2022
  • 19 listopada 2022
  • 3 grudnia 2022
Konieczny jest udział w całości programu. Rekolekcje będą zaczynać się o godz. 8.00 i trwać maksymalnie do godz.18.00.
MIEJSCE
  • Dom Parafialny w Ełku przy Parafii pw. Opatrzności Bożej, ul. Suwalska 21, 19-300 Ełk.
KOSZT
Całkowity koszt udziału w rekolekcjach to 450 zł (płatne z góry po zaakceptowaniu zgłoszenia), obejmuje: koszty obiadów, przerw kawowych, koszty organizacyjne oraz obowiązkowy podręcznik (30 zł).
ZGŁOSZENIA
Prosimy o dokonywanie zapisów wyłącznie za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
KWALIFIKACJA
O zakwalifikowaniu do programu decyduje przede wszystkim osobista motywacja, kolejność zgłoszeń oraz zaakceptowanie REGULAMINU SPOTKAŃ. Informacje o przyjęciu na rekolekcje będą przesyłane drogą mailową po 26. września 2022.
KONTAKT
W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: strumienie.rekrutacja.elk@gmail.com