Modlitwy dla mężczyzn

Oddanie się opatrzności Bożej


Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię milość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen


O poznanie siebie

PROŚBY ŚW. AUGUSTYNA

Panie Jezu, niech poznam siebie, niech poznam Ciebie.

Niech niczego nie pragnę oprócz Ciebie.

Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie.

Niech czynię wszystko ze względu na Ciebie.

Niech poniżam siebie, a wywyższam Ciebie.

Niech myślę tylko o Tobie.

Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.

Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę od Ciebie.

Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie.

Niech zawsze pragnę iść za Tobą.

Niech uciekam od siebie, a uciekam się do Ciebie,

bym zasłużył na obronę przez Ciebie,

bym się znalazł miedzy wybranymi przez Ciebie.

Niech nie ufam sobie a ufność pokładam w Tobie.

Niech będę posłuszny przez wzgląd na Ciebie.

Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.

Niech będę ubogi z miłości do Ciebie.

Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.

Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie.

I na wieki radował się Tobą.

Amen.

O dobrą żonę

Panie Boże, Ojcze niebieski. Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich “opuści ojca i matkę”, by przez Sakrament Małżeństwo stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym był dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego.
Dobra żona to wielki skarb, o który proszę i pragnę nań zasłużyć swoim uczciwym postępowaniem. Przyrzekam więc o Boże, że będę się starał ze wszystkich sił, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.
Matko Boska. Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życiem Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga swoją przyczyną to, o co proszę. Amen.

Za swoja dziewczynę

Panie Boże, dziękują Ci za moją
dziewczynę. Błogosław jej i nie dopuść,
abym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj
ją do roli żony i matki. Chroń ją od pokus.
Spraw, by była mi wierna i żeby mnie
kochała miłością czerpaną z Ciebie.
Przygotuj ją do życia w miłości. Odkryj
przed nią cud macierzyństwa. Niech w
służbie na rzecz rodziny dostrzec swoje
najpiękniejsze zadanie. Niech nie czuje się
ograniczona obowiązkami żony i matki,
lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie
swoje szczęście.
Spraw, żeby była cierpliwa i cicha,
żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła
spory. Niech wypełnia Boże plany. Amen.

Zawierzenie dokonane przez ojca

Panie Jezu, Tobie zawierzam to, kim jestem. Dziękuję Ci za żonę i za dzieci, które mi dałeś. W duchu wdzięczności oddaję się Tobie i poświęcam się Twemu Najświętszemu Sercu.
W dniu, w którym zawarliśmy małżeństwo, pobłogosławiłeś nasz związek i uświęciłeś jego miłość. Wobec Ciebie i wobec mojej rodziny ponawiam dzisiaj zobowiązania, płynące z sakramentu małżeństwa. Bądź, Panie Jezu, centrum naszego ogniska domowego. Króluj w sercu każdego z nas!
Jako głowa rodziny oddaję Ci i poświęcam moją rodzinę. Proszę, umacniaj w niej miłość i rozpal ducha służby.
Panie Jezu, kiedy nasza wiara będzie wystawiona na próbę, daj nam wyjść z niej zwycięsko. A gdyby ktoś z nas, na skutek słabości lub grzechu, oddalił się od Ciebie, doprowadź go z powrotem do Twojego domu. Weź go na swoje ramiona z taką czułością, z jaką dobry pasterz bierze zabłąkaną owieczkę.
Spraw, abym za przykładem św. Józefa, opiekuna Dziecięcia Jezus i Maryi, rzetelnie wypełniał swoje obowiązki męża i ojca. Amen.

Akt zawierzenia rodziny Miłosierdziu Bożemu

O Najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyta zawsze w promieniach Twojego miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy. Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać. Oddajemy się Twemu miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwaty Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego miłosierdzia, zaufają mu i wystawiają je na wieki. Amen.

Dodaj komentarz

Or

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.