Orędzie z Medziugorje 2.10.2017

Drogie dzieci, Zwracam się do was jako matka, prostymi słowami, lecz pełnymi miłości i troski o swoje dzieci, które zostały mi powierzone przez mojego Syna. Natomiast mój Syn, który jest z wiecznej teraźniejszości, On przemawia do was słowami życia i zasiewa miłość w otwartych sercach. Dlatego proszę was, apostołowie mojej miłości, miejcie otwarte serca zawsze gotowe do miłosierdzia i przebaczenia. Przez mojego Syna zawsze przebaczycie bliźnim, gdyż będzie w was pokój. Moje dzieci, troszczcie się o swoją duszę, gdyż to jest jedyne co do was należy. Zapominacie o ważności rodziny. Rodzina nie powinna być miejscem bólu i cierpienia, lecz miejscem zrozumienia i czułości. Rodziny, które próbują żyć według mojego Syna, żyją we wzajemnej miłości. Kiedy mój Syn był jeszcze mały, mówił mi, że wszyscy ludzie są braćmi. Zatem zapamiętajcie, apostolowie mojej miłości, że wszyscy ludzie, których spotykacie, rodzina, są braćmi w moim Synu. Moje dzieci, nie traćcie czasu na rozmyślanie o przyszłości i nie zamartwiajcie się. Troszczie się jedynie o to jak dobrze przeżyć każdą chwilę według woli mojego Syna, a będziecie mieć pokój. Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie o modlitwie za swoich pasterzy. Módlcie się, aby oni mogli wszystkich ludzi zaakceptować jako swoje dzieci i by w moim Synu stali się dla nich ojcami duchowymi. Dziękuję wam. 
Mirjana during an apparition

Różaniec do granic.

KOMUNIKAT

BISKUPA EŁCKIEGO

DOTYCZĄCY INICJATYWY „RÓŻANIEC DO GRANIC” W DIECEZJI EŁCKIEJ

Trwamy w jubileuszowym roku objawień w Fatimie. Szczególną sposobnością do realizowania wezwania Matki Bożej jest ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic”. W sobotę, 7 października, otoczymy modlitwą różańcową całą naszą ojczyznę, aby modlić się w intencji naszej Ojczyzny, Europy
i całego świata. Modlić się będziemy szczególnie za rodziny i o umocnienie na drodze wiary.

Maryja w Fatimie przekazała nam Orędzie wzywające do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej, a także prośbę o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, czyli zawierzenia się Jej Niepokalanemu Sercu
i nabożeństwo I Sobót Miesiąca. Różaniec to jest nasza broń. To jest nasza tarcza. Aby przezwyciężać zło i grzech, korzystajmy z tego oręża. I nie tylko módlmy się o swoje zbawienie, ale też i o zbawienie drugiego człowieka, abyśmy zadośćuczynili za grzechy innych. Życzę wszystkim diecezjanom, aby ta inicjatywa przyczyniła się także do odkrycia skarbu, którym jest modlitwa różańcowa.

Nabożeństwa „Różańca do granic” zostaną przeprowadzone w tzw. kościołach stacyjnych.
W diecezji ełckiej kościołami stacyjnymi stały się wszystkie kościoły parafialne wzdłuż granicy: Węgielsztyn, Olszewo Węgorzewskie, Budry, Banie Mazurskie, Żabin, Gołdap (NMP Matki Kościoła), Gołdap (św. Józefa), Dubeninki, Żytkiejmy, Wiżajny, Rutka-Tartak, Becejły, Puńsk, Smolany, Sejny, Berżniki, Giby, Mikaszówka, Lipsk, Rygałówka. Ponadto zostały wyznaczone dwa inne miejsca stacyjne „Różańca do Granic”: Katedra ełcka i Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

We wszystkich kościołach stacyjnych naszej diecezji już o godz. 10.30 rozpocznie się konferencja wprowadzająca, a następnie o godz. 11.00 Msza św. Bezpośrednio po Eucharystii  zostanie przeprowadzone Nabożeństwo Eucharystyczne, a po nim rozpocznie się modlitwa różańcowa połączona
z pielgrzymowaniem. Z każdego kościoła stacyjnego wierni będą pielgrzymować w dwóch kierunkach, odmawiając cztery części różańca: dwie części w intencji rodzin i Polski oraz dwie w intencji pokoju
w Europie i na świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl

Zapraszam wszystkich diecezjan do włączenia się w inicjatywę „Różaniec do granic”
w wyznaczonych kościołach stacyjnych naszej diecezji. Ponadto w parafiach przygranicznych zapraszam, aby gromadzić się również przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Szczególne zaproszenie kieruję
do wszystkich chorych i cierpiących, aby zjednoczyli się duchowo odmawiając w tym czasie modlitwę różańcową. Natomiast wszyscy, którzy nie będą mogli udać się do kościołów stacyjnych, niech odmawiają modlitwę różańcową w swoich kościołach parafialnych lub w swoich domach. W tym dniu pragniemy złożyć dar serca na tacę, czy w innej formie jako pomoc rodzinom z Aleppo w Syrii.

Pragnę również przypomnieć, że jest to pierwsza sobota miesiąca. Dlatego też zachęcam
do nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca, które zawiera cztery istotne warunki: spowiedź wynagradzającą, Komunię św. wynagradzającą, odmówienie różańca i 15 – minutową medytację. Do spowiedzi w intencji wynagradzającej można przystąpić już wcześniej.

Słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście”, niech nas wszystkich jeszcze bardziej mobilizują do zapraszania
i zachęcania naszych bliźnich do wypełniania prośby Matki Bożej z Fatimy. Prośmy
o wstawiennictwo za nami u Boga święte dzieci fatimskie Hiacyntę i Franciszka. Duch Święty niech umacnia nas na tej drodze pełnienia woli Bożej i wypełnienia prośby Maryi.

Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec do granic