Jezebel – demon rozpusty i seksu

Jezebel ma przyjaciół. Duch Jezebel nie działa sam, ona posiada sieć (współpracowników). Duch Jezebel jest najnikczemniejszym z duchów. Historycznie wzrost i upadek duchowej siły w Kościele Chrystusa był związany z uznaniem i przeciwstawieniem się demonicznej zwierzchności i mocy.

Znajdujesz się na duchowej wojnie, obojętnie czy tego chcesz, czy nie. Występuje duży poziom duchowych misji przeciwko tobie i Kościołowi. Najpotężniejszym jest duch Jezebel. Ten duch ma grupę demonicznych duchów, z którymi kradnie, zabija i niszczy twoje życie, małżeństwo, rodzinę i posługę. Twój sukces zależy od twojej umiejętności do przejrzenia tej duchowej działalności. Nie możesz walczyć z tym, czego nie widzisz. Możesz zobaczyć.

Duchowa wojna jest częścią chrześcijaństwa i ona się nie skończyła. Jezus nie ignorował demonicznych mocy i nie uczył apostołów, by to robili (Mt 10:1). Apostoł Paweł podniósł naturalną zasłonę, żeby zobaczyć, co naprawdę dzieje się w duchowej rzeczywistości. Uczył kościół w Efezie, jak walczyć z niewidzialnymi siłami, mówiąc:

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Ef 6:10-13

Wojownicy noszą zbroje. Zbroja jest dla walczących mężczyzn. Tak samo jak Apostoł Paweł będziesz walczyć w wielu duchowych bitwach, również w tych rozpętanych przez ducha Jezebel. Kiedy liderzy rozpoznają duchową wojnę rozpętaną przez siatkę demonów Jezebel, mogą pomóc wierzących użyć ich duchowego autorytety do walki. Chrystus powiedział: „Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi” (Łk 10:19). Kiedy liderzy ignorują tę ciemną władzę wierzący i Kościół cierpią. Nie jesteś jak inni. Nie zignorujesz Jezebel. Nauczysz się, jak powstrzymać tego ducha.

Dopuszczenie Jezebel

Duch Jezebel jest omawiany w Starym i Nowym Testamencie. Eliasz połączył Królową Jezebel i dowódczego ducha w Tiatyrze z osobą mającą ducha Jezebel. Minęły tysiące lat między starciem Eliasza, a świadectwem o Tiatyrze. To daje nam dowód na to, że duch Jezebel nie zginął z nikczemną królową.

Kościół Tiatrze otrzymał polecenie, by nie tolerował ducha Jezebel.

Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom”.

„Pozwalać niewieście Jezebel”, znaczy:

– dopuszczać, wyrażać zgodę i pozwolić
– pozwalać komuś robić co chce, nie powstrzymywać go i zostawić go samego
– poddać się, zostawić i odejść

To znaczy, że wiesz, że duch Jezebel działa przez konkretną osobę, ale ty odmawiasz zrobić cokolwiek w tej sprawie. Jedną rzecz na pewno mogę Ci powiedzieć, ignorowanie ducha Jezebel jest duchowym samobójstwem. Nie możesz znosić tego diabła przez zostawienie go samego. Ignoruj go i cierp przez konsekwencje lub skonfrontuj się z nim i wygraj.

Duchowy mocarz

Duch Jezebel jest „mocarzem duchowym”
. Mocarz duchowy wygląda strażnika bramy. Strażnik bramy kontroluje dostęp do czegoś, obojętnie czy jest to bogactwo, moc, czy wpływ. Duchowy mocarz używa słabszych duchów w celu zaspokojenia swojej ambicji dotyczącej dominacji. Jezus wspomniał duchowego mocarza mówiąc: „Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi” (Mk 3:27). To kolekcja złych duchów i grupy Jezebel jest tym, co sprawia, że duch Jezebel jest mocarzem duchowym. Siatka zbudowana z mnóstwa różnych nikczemnych duchów w tym ducha rozpusty, ducha wróżbiarstwa i ducha czarnoksięstwa.

Jezebel i duch rozpusty

Duch prostytucji jest częścią grupy złych duchów Jezebel. Wielkie grzechy Jezebel obejmują prostytucję. Jehu wspomniał prostytucję i czary Jezebel.

Zobaczywszy Jehu, Joram powiedział: Czy przynosisz nam pokój, Jehu? A Jehu mu odpowiedział: O jakimże pokoju może być mowa, skoro dotąd rozpuście oddaje się Izebel, twoja matka, uprawiając przy tym różne czary? 2 Krl 9:22

Rozpusta Jezebel obejmowała cudzołóstwo, wszeteczeństwo, prostytucję, poniżanie i seksualne grzechy każdego rodzaju. Rozpusta odnosi się również do zdrady wierności, złamania przysięgi i prostytucji siebie i innych dla korzyści. Duch rozpusty sprzeda siebie i ciebie. Jak czytasz, duch Jezebel nie jest wierny w relacjach, słowie lub czynie. Weź przynętę i zakochaj się w niewiernym duchu Jezebel, a twoja głowa zostanie rozerwana. Pismo głosi: „Bo dołem głębokim jest nierządnica, a obca kobieta ciasną studnią. Zaiste, czai się jak rabuś, wśród ludzi pomnaża niewiernych”(Prz 23:27-28). Jezebel jest obcą kobietą. Daj temu duchowi miejsce w twoim życiu, a nastąpią chaos i zniszczenie. Kwestią zasadniczą jest unikanie osobistych relacji z tymi, którzy posiadają duch Jezebel. Inną sprawą jest, gdy członek rodziny posiada ducha Jezebel, a inną dążenie do relacji z osobą, która ma takiego ducha.

Niewierna królowa nieba

Jako już powiedziana siatka duchowa Jezebel z duchem rozpusty. Będzie profanować, zanieczyszczać i bezcześcić relacje i organizacje na każdym poziomie. Prostytucja powszechnie znaczy sprzedawanie swojego ciała dla finansowanego zysku. Jezebel będzie się prostytuować. Jest to rozwiązłe i niepohamowane, kiedy dochodzi do zaspokajania pożądania królowej do władzy, kontroli, pozycji, bogactwa, wpływu i prestiżu. Jezebel jest niewierną Królową Nieba.

Lojalna osoba jest stała i wytrwała w przywiązaniu, inaczej mówiąc wierna. Jezebel nie ma cech wierności. Ona nie szuka przyjaźni, ona szuka kontroli. Ich zainteresowanie w tobie ogranicza się do tego, co możesz dla nich zrobić. Kiedy coś lub ktoś lepszy się pojawi, oni zostawią cię do chwili, gdy znów staniesz się użyteczny, jeśli w ogóle się taki staniesz.

Duch rozpusty jest duchem światowym. Jest dobrze zaznajomiony w rzeczach tego świata jak np. statusy, tytuły i pozycje. Rozumie, co trzeba zrobić by zyskać moc w systemie babilońskim, kościołach religijnych i jak później odkryjemy kościołach proroczych. Jest to ziemski, cielesny i rozwiązły duch, który nie boi się użyć seksu, żeby stworzyć najniebezpieczniejszą z duchowych więzi. Więzi duszy są tymi instrumentami, których Jezebel używa by przywiązać cię do siebie. One mogą być fizyczne, emocjonalne i duchowe.

Duchy rozmnażają się

Duch Jezebel poczęła przez rozpustę i nosiła bękartów (dzieci z nieprawego łoża). Bękart jest dzieckiem bez ojca. Myśl o duchowym ojcostwie, nie fizycznym. Dzieci Jezebel są pełne rebelii. „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom” (1 Sm 15:23). Jezebel nie pozwoli duchowemu Ojcu stać się rodzicem wobec tych, których uważa za swoje dzieci.

Kiedy Jezebel ma pozwolenie na nieograniczoną wolność, jej grzechy prowadzą ziemię do pełni nikczemności. Pismo mówi: „Nie będziesz hańbił twojej córki, nakłaniając ją do nierządu, aby kraj nie stał się nierządny i pełny rozpusty”(Kpł 19:29). Duchy rozmnażają się same. Rozpusta pomnaża rozpustę.

Jezebel jest zdrajczynią. Ona zdradzi cię dwukrotnie i przechytrzy. Mówi jedną rzecz, a robi inną. Nie ma lojalności w tym światowym, dwulicowym, nikczemnym duchu, który chcę się zabrać z planu, który Bóg zaplanował na twoje życie.

Uwiedzenie, porwanie i kontrola

Wielu rozumie, że duch Jezebel użyje seksu i zmysłowości, żeby uwieść, porwać i kontrolować. Jezebel nie może cię kontrolować, jeśli najpierw cię nie uwiedzie. Uwiedzenie jest „duchową siłą” wypuszczoną przez ducha rozpusty. Zmysłowa pokusa przejawia się w różnych formach szczególnie przez pochlebstwo. Ona może powiedzieć takie rzeczy, jak np. „Nikt nie rozumie cię, tak jak ja”. Albo może flirtować i być bardzo otwarta emocjonalnie. Ten duch wie, jak „przyciągnąć twoją duszę”. Jeśli będzie taka potrzeba, zamieni seks na przysługi. Seks jest silną bronią używaną do porywania nic niepodejrzewających, grzeszników i nawet potężnych. Dla ducha Jezebel seks jest narzędziem i kolejną bronią w arsenale. Seks jest przeznaczony na koniec. Jezebel jest obcą kobietą, która używa pochlebstwa do kuszenia swoich ofiar. Pismo daje wystarczające ostrzeżenie.

Strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej. Nie pożądaj w swym sercu jej piękności i niech cię nie złapie mruganiem swoich powiek, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia o cenne życie. Prz 6:24-26

Polujący duch

Pamiętaj duch rozpusty jest polującym duchem i zawsze grasuje. Modliliśmy się za tysiące ludzie przez trzy dekady. Czasem ci z duchem Jezebel znajdują się w linii modlitewnej. Widziałem rozpustę Jezebel i pułapkę żarłocznego ducha spoczywającą na ludziach na ołtarzu. Dobrą wiadomością jest to, że namaszczenie niszczy jarzmo i usuwa ciężar. Podczas modlitwy i posługi nałożenia rąk, namaszczając Duchem Świętych, te złe duchy muszą odejść. Widziałem, jak naprawdę wychodziły i jak twarze ludzi się rozjaśniały. Niektóre duchy odchodzą na zawsze, inne wracają. To jest sprawa indywidualna. Niektóre osoby potrzebują wyzwolenia od rzeczy, którymi Jezebel się otacza jak np. cierpienia, rany, odrzucenia, znęcania się, porzucenia i rebelie. Czasami duchy odchodzą i z nimi ludzie.

Duch rozpusty może sprawić, że brzydota wygląda seksualnie atrakcyjnie. Pamiętam pastora, który zostawił piękną, wieloletnią żonę dla nieatrakcyjnej i brzydkiej kobiety, która nosiła ducha Jezebel. „Duchowe uwiedzenie” od ducha rozpusty nie ma nic wspólnego z naturalnym pięknem. Jezebel jest uwodzicielską boginią wojny. Kiedy Jezebel wypuszcza swoją duchową siatkę uwodzących duchów, oni szukają czegoś w tobie, do czego mogły by się przyczepić. Jezus powiedział, że Książę tego świata nie mógł nic znaleźć w nim (J 14:30). To jest powód, dla którego musisz żyć chrześcijańskim życiem. Niektórzy mogą grać w gry z Bogiem okresowo, ale nikczemne duchy nie grają w gry, one przychodzą tylko po to by kraść, zabijać i niszczyć. Zamknij drzwi dla broni Jezebel i wystrzegaj się ducha rozpusty.

webcache.googleusercontent.com/search

Mój Syn daje się wam, łamie z wami chleb

Orędzie z 2 lutego 2019 roku

Drogie dzieci!

Miłość i dobroć Ojca Niebieskiego dają objawienia, które sprawiają, że wzrasta wiara, że jest objaśniana, że przynosi pokój, pewność i nadzieję. Tak i Ja, dzieci moje, przez miłosierną miłość Ojca Niebieskiego, zawsze na nowo wskazuję wam drogę ku mojemu Synowi, ku zbawieniu wiecznemu. Jednak, niestety, wiele moich dzieci nie chce mnie słuchać, wiele moich dzieci się waha. A Ja – Ja zawsze, w czasie i ponad czasem, wielbiłam Pana za wszystko, co uczynił we Mnie i przeze Mnie.

Mój Syn daje się wam, łamie z wami chleb, mówi do was słowa życia wiecznego, abyście je nieśli wszystkim. A wy, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, czego się wy lękacie, skoro mój Syn jest z wami? Oddajcie Mu wasze dusze, aby On mógł być w nich i by mógł uczynić was narzędziami wiary, narzędziami miłości.

Dzieci moje, żyjcie Ewangelią, żyjcie miłością miłosierną do bliźnich, ale ponad wszystko żyjcie miłością do Ojca Niebieskiego. Dzieci moje, nie jesteście zjednoczeni przypadkowo. Ojciec Niebieski nikogo nie jednoczy przypadkowo. Mój Syn przemawia do waszych dusz. Ja przemawiam do waszych serc. Jako Matka mówię wam: pójdźcie ze Mną, miłujcie się wzajemnie, dawajcie świadectwo. Nie lękajcie się swoim przykładem bronić prawdy, Słowa Bożego, które jest wieczne i nigdy się nie zmienia. Dzieci moje, kto działa w świetle miłosiernej miłości i prawdy, zawsze jest wspomagany przez Niebo i nie jest sam.

Apostołowie mojej miłości, niech pośród wszystkich innych zawsze rozpoznają was przez waszą cichość, miłość i pogodę ducha. Ja jestem z wami.

Dziękuję wam.